Gå til sideindhold
Højmarkskolen / Visitation

Visitation

  • Elever på 8. til 10. klassetrin kan visiteres til Højmarkskolen via PPL.
  • Der er visitation 3-4 gange hen over et skoleår – se datoer og find ansøgningsskema (Skemaer til skole og daginstitutioner, herefter ansøgningsskema til specialpædagogisk bistand) på PPL.
  • Ansøgningsskema vedlagt relevante uddybende papirer udfyldes af nuværende skole, UU, forældre og PPL-psykolog og sendes til PPL:
    PPL-Visitationogrevisitation@silkeborg.dk


Senest opdateret 14.03.2022 15:52 af LHK
Apricore logo