Gå til sideindhold

Visitation

Visitation

 

  • Elever på 8. til 10. klassetrin kan visiteres til Højmarkskolen via 
  • PPL
  • Der er visitation 3-4 gange hen over et skoleår – se datoer og find ansøgningsskema (Skemaer til skole og daginstitutioner herefter ansøgningsskema til specialpædagogisk bistand) på 
  • PPL
  • Ansøgningsskema vedlagt relevante uddybende papirer udfyldes af nuværende skole, UU, forældre og PPL-psykolog og sendes til PPL – 
  • PPL-Visitationogrevisitation@silkeborg.dk


Senest opdateret 15.12.2020 14:22 af GMS