Gå til sideindhold
Info / Højmarkskolen

Højmarkskolen

Velkommen til Højmarkskolen - et sted med plads til faglig, personlig og social udvikling.

 

Højmarkskolen er Silkeborg Kommunes udskolingstilbud for unge med særlige behov.

 

På skolen går i alt ca. 55 elever på 8.-10. klassetrin – elever, som af forskellige årsager har brug for et andet skoletilbud end det, folkeskolen normalt kan tilbyde.

 

På Højmarkskolen undervises eleverne i fagene dansk, matematik og engelsk, som eleverne kan gå til afgangsprøver i, samt i flere praktiske/kreative fag. Desuden vægtes åbningen mod samfundet højt – dels gennem ekskursioner og lejrskoler og dels gennem virksomhedspraktikker, brobygningsforløb m.v., med stor respekt for elevens formåen og evner.

 

Vi lægger vægt på, at den enkelte elev udvikler sig både fagligt, personligt og socialt. I denne udvikling arbejder vi bevidst relationsbåret. Vi har en stor opmærksomhed på elevens livsduelighed og arbejder intenst på at skabe positiv udvikling for eleverne ud fra, hvor de er lige nu.

 

Se meget mere om Højmarkskolen her.Senest opdateret 21.06.2024 12:52 af LHK
Apricore logo