Gå til sideindhold
10. klasse / Ordensregler

Ordensregler

 • På Silkeborg Ungdomsskole opfører vi os respektfuldt, venligt og imødekommende overfor hinanden! (se særlig antimobbestrategi). Eleven forventes at dennes adfærd også i fritiden, f.eks. på de sociale medier, er i god orden med skolens ordensregler. 
 • Eleverne forventes til enhver tid at følge personalets og skolens anvisninger.
 • Eleverne forventes at behandle skolen og dens inventar respektfuldt.
 • Vi forventer, at elever møder i skole, forberedte og undervisningsparate. Skolen fører fraværsprotokol, og der er løbende opfølgning på elevens fremmøde.
 • Forældre forventes at melde sygdom gennem skolens fraværssystem, på Højmarkskolen til kontaktlæreren.
 • Aftalt fravær op til en dags varighed aftales med kontakt/klasselærer. 2 dage og derover skal aftales med afdelingsleder.
 • Eleven må ikke medbringe og/eller gøre brug af tobak, e-cigaretter, snus eller andre nikotinprodukter.
 • Eleven må ikke medbringe og/eller indtage koncentrerede koffeinprodukter.
 • Eleven må ikke indtage alkohol eller euforiserende stoffer, herunder fremmøde påvirket af disse. I forbindelse med skolens forebyggende arbejde mod euforiserende stoffer, vil der flere gange årligt være gennemgang af alle klasselokaler med narkohund.
 • Skolen har særlige regler for mobiltelefoner. Der orienteres herom i hver afdeling.
 • Eleven må ikke forlade skolen i skoletiden, uden forudgående aftale mellem skole og forældre.
 • Skolen tolererer ikke brugen af vold og trusler om vold, herunder slagsmål.
 • Våben og våbenlignende genstande, herunder knive, må ikke medbringes på skolen.

Skolens ordensregler gør sig også gældende på lejrskole og ekskursioner. Der vil ofte være særlige regler forbundet med aktiviteter ud af huset.

 

Ovenstående regler gælder for alle elever på Ungdomsskolen, og overtrædelse kan medføre hjemsendelse og vil medføre samtaler mellem forældre, elev og skole. Ved gentagne overtrædelser eller overtrædelser af særlig grov karakter, forbeholder skolen sig retten til at afbryde samarbejdet.

 

Adfærd, der strider mod skolens ordensregler, kan udløse foranstaltninger i både skole og fritidstilbud.

 

Tilrettet oktober 2023Senest opdateret 06.03.2024 09:58 af LHK
Apricore logo