Gå til sideindhold
Højmarkskolen / Ordensregler

Ordensregler

 • På Silkeborg Ungdomsskole opfører vi os respektfuldt, venligt og imødekommende overfor hinanden! (se særlig antimobbestrategi).  Eleven forventes, at dennes adfærd også i fritiden, f.eks. på de sociale medier, er i god orden med skolens ordensregler.
 • Eleverne forventes til enhver tid at følge personalets og skolens anvisninger.
 • Eleverne forventes at behandle skolen og dens inventar respektfuldt.
 • Vi forventer, at elever møder i skole, forberedte og undervisningsparate. Skolen fører fraværsprotokol, og der er løbende opfølgning på elevens fremmøde.
 • Forældre forventes at melde sygdom til skolens e-protokol, på Højmarkskolen til kontaktlæreren.
 • Aftalt fravær op til en dags varighed aftales med kontakt/klasselærer. 2 dage og derover skal aftales med afdelingsleder.
 • Der må ikke ryges i hele skoletiden. (se særlig rygepolitik).
 • Skolen har særlige regler for mobiltelefoner. Der orienteres herom i hver afdeling.
 • Eleven må ikke forlade skolen i skoletiden i motoriserede køretøjer uden forudgående aftale med forældre.
 • Adfærd, der strider mod skolens ordensregler, kan udløse foranstaltninger i både skole og fritidstilbud.
 • Vold og trusler om vold, herunder slagsmål, afstedkommer øjeblikkelig hjemsendelse med kontakt til hjemmet. Herefter indkalder skolen til samtale med elever og forældre, hvor det aftales om tilbagevending til skolen er muligt.
 • Våben og våbenlignende genstande, herunder knive, må ikke medbringes på skolen.
 • Eleverne må ikke indtage alkohol eller euforiserende stoffer i forbindelse med skolegang, herunder fremmøde påvirket af disse. Befinder eleven sig i et misbrug, forbeholder skolen sig retten til at afbryde samarbejdet.

I forbindelse med skolens forebyggende arbejde mod euforiserende stoffer vil der flere gange årligt være gennemgang af alle klasselokaler med narkohund.

 

Skolens ordensregler gør sig også gældende på lejrskole og ekskursioner, medmindre personalet har informeret om andet. Der vil ofte være særlige regler forbundet med aktiviteter ud af huset.

 

Disse regler gælder for alle elever på Ungdomsskolen, og overtrædelse kan medføre samtaler mellem forældre, elev og skole. Ved gentagne overtrædelser eller overtrædelser af særlig grov karakter forbeholder skolen sig retten til at afbryde samarbejdet.

 

Tilrettet juni 2021Senest opdateret 02.03.2022 15:23 af LHK
Apricore logo