Samskabelse

Samskabelse er vores bidrag til den åbne skole i Silkeborg:
Det er forløb målrettet elever, forældre og lærere i folkeskolen.
Vores fokus er uddannelsesparathed, læring, trivsel og personlige- og sociale kompetencer.
 
Brandkadet
Brandkadet 19/20
Du bliver en del af livet på en brandstation, og lærer alt om, hvordan vi slukker brande og redder menneskeliv. Som brandkadet bliver du en del af brandmændenes fællesskab. Det handler om samarbejde, kammeratskab og at holde sig i god form. En del af uddannelsen som brandkadet er en booster weekend, hvor vi lærer hinanden at kende og bliver introduceret til brandmandens verden.
Squares_01
SAM-4MAT motivation i undervisningen 19/20
Mange elever har svært ved at finde mening med det de laver. Denne workshop har til formål at give et bud på hvordan man som lærer kan arbejde med ”the big why”. Yderligere vil vi komme med bud på klasserumsledelse og hvilket mind-set, der kan gøre en forskel for eleven. Vi vil også inddrage erfaringer og eksempler fra de intensive læringsforløb Ungdomsskolen udbyder. // 7-9. årgangs lærere //
Parents_01
SAM-Hjælp! Jeg har fået en teenager 19/20
Denne workshop er ment som inspiration til videre samarbejde forældrene imellem. Vi vil komme omkring, hvordan forældre-gruppen kan støtte den gode trivsel i klassen, men også komme med input til, hvordan man som forældre kan støtte sit eget barn i sin læring. // 7-9. årgangs forældre //
Kano_01
SAM-Kano og fri luft 19/20 - Bryrup Skole
På denne workshop lærer eleverne helt grundlæggende kanoteknik. Herudover vil eleverne få kendskab til båltænding og primitiv madlavning på bål. Dagen handler om, at have det sjovt i en kano, men også om at nyde den friske luft. Yderligere vil vi synliggøre de spilleregler der er på vandet og sammen med eleverne undersøge, hvordan dette kan overføres til deres skolegang. // 7-9. årgang //
Kano_01
SAM-Kano og fri luft 19/20 - Buskelund Skole
På denne workshop lærer eleverne helt grundlæggende kanoteknik. Herudover vil eleverne få kendskab til båltænding og primitiv madlavning på bål. Dagen handler om, at have det sjovt i en kano, men også om at nyde den friske luft. Yderligere vil vi synliggøre de spilleregler der er på vandet og sammen med eleverne undersøge, hvordan dette kan overføres til deres skolegang. // 7-9. årgang //
Klasselokale
SAM-Klassekultur og trivsel 19/20 - Kjellerup Skole
En sund klassekultur har stor betydning for den enkelte elevs trivsel og læringsudbytte. Målet med denne dag er, at klassen som helhed forstår, hvor vigtig læringskulturen i klassen er for klassen og for den enkelte elevs læring og trivsel. // 8. årgang //
OutdoorBålmad_01
SAM-Madværkstedet 19/20
På denne workshop laver vi mad sammen. Vi arbejder ude i naturen, for til sidst at sætte os, og nyde hvad vi har fremtryllet. Denne dag har til formål at ryste eleverne sammen på en ny måde og udfordre deres sædvanlige mindset om mad. Yderligere vil vi synliggøre de spilleregler der er i et ”køkken” og sammen med eleverne undersøge, hvordan dette kan overføres til deres skolegang. // 7-9. årgang //
MindsetEksamen_01
SAM-Mindsets og eksamen 19/20
Elevens mindset om sig selv og den kommende eksamen har enorm betydning for den sidste tid i folkeskolen og resultaterne til prøven. På denne dag vil vi give eleverne nogle bud på hvordan den enkelte, men også klassen kan få mest muligt ud af slutspurten. // 9. årgang //
Gangbro_01
SAM-Motivation og selvværd 19/20 - Kjellerup Skole
Det kan for nogle elever være svært at fastholde sin skolemotivation. Dette har typisk en indflydelse på elevens faglige selvværd. På denne workshop får eleverne en dybere forståelse for de to begreber og viden om, hvordan de aktivt kan forsøge at ændre status quo. // 8. årgang //
Campus_01
SAM-Praksisfaglighed 19/20
Silkeborg Ungdomsskole udbyder i år Temadagen "Praksisfaglighed” på Campus. En hands-on dag på campus med fokus på ideudvikling og produktion af produktdelen til den store projektopgave i 9. klasse. Uge 43 - Onsdag og torsdag - Der er plads til 6 klasser om dagen - så slå til nu, hvis din klasse skal med på en af dagene. // 9. årgang //
Balance_01
SAM-Trivselsdag på Ungdomsskolen 19/20 - Ans Skole
Denne dag har trivsel på programmet. Eleverne vil blive udfordret på deres evne til at samarbejde og deres syn på egen og andres rolle i gruppen. Elevernes forældre inviteres til et oplæg, hvor vi giver et bud på, hvordan forældrene kan støtte trivslen i klassen. Dagen afsluttes med en fælles middag, hvor vi nyder den mad eleverne har lavet, og eleverne holder mini-oplæg om, hvad de har lært. // 7-9. årgang //
Balance_01
SAM-Trivselsdag på Ungdomsskolen 19/20 - Bryrup Skole
Denne dag har trivsel på programmet. Eleverne vil blive udfordret på deres evne til at samarbejde og deres syn på egen og andres rolle i gruppen. Elevernes forældre inviteres til et oplæg, hvor vi giver et bud på, hvordan forældrene kan støtte trivslen i klassen. Dagen afsluttes med en fælles middag, hvor vi nyder den mad eleverne har lavet, og eleverne holder mini-oplæg om, hvad de har lært. // 7-9. årgang //
B├©ger_01
SAM-Velkommen i overbygningen 19/20 - Ans Skole
Det kan for nogle elever være en stor omvæltning at starte i overbygningen. Målet med denne temadag er, at give eleverne en forståelse for og nogle redskaber, der der kan gøre skiftet fra mellemtrinnet til udskolingen lettere. Vi vil på denne workshop arbejde med hvilke skolevaner og mind-sets, der skal til for at få mest muligt ud af de næste tre år i folkeskolen. // 7. årgang //
B├©ger_01
SAM-Velkommen i overbygningen 19/20 - Balleskolen Skole
Det kan for nogle elever være en stor omvæltning at starte i overbygningen. Målet med denne temadag er, at give eleverne en forståelse for og nogle redskaber, der der kan gøre skiftet fra mellemtrinnet til udskolingen lettere. Vi vil på denne workshop arbejde med hvilke skolevaner og mind-sets, der skal til for at få mest muligt ud af de næste tre år i folkeskolen. // 7. årgang //
B├©ger_01
SAM-Velkommen i overbygningen 19/20 - Bryrup Skole
Det kan for nogle elever være en stor omvæltning at starte i overbygningen. Målet med denne temadag er, at give eleverne en forståelse for og nogle redskaber, der der kan gøre skiftet fra mellemtrinnet til udskolingen lettere. Vi vil på denne workshop arbejde med hvilke skolevaner og mind-sets, der skal til for at få mest muligt ud af de næste tre år i folkeskolen. // 7. årgang //
 


Senest opdateret 20.05.2020 12:54 af CH