Gå til sideindhold
GFU / Visitation

Visitation

Videncenter for Sprog og Læsning

 

Videncenter for sprog og læsning foretager central visitation til undervisning af nyankomne elever i Silkeborg Kommune. Nyankomne elever med andet modersmål end dansk undervises i Silkeborg Kommune i modtagelsesklasser.

Læs nærmere om undervisning af nyankomne i Silkeborg her

 

Elever i alderen 14-22 år

 

GFU er en udvidet modtagelsesklasse med et undervisningstilbud for sent ankomne elever i alderen 14-22 år. Er eleven 18 år eller ældre, er det via en jobkonsulent, der indstiller til optag i GFU.

 

Velkomstsamtale

 

Før en elev starter i modtagelsesklasse, afholder en af kommunens to konsulenter for tosprogede børn og unge en velkomstsamtale med eleven og dennes forældre. Er der flere søskende, bliver samtalen af længere varighed. Der er altid en tolk til stede ved samtalen.

Samtalen har to primære formål. Det ene er at informere elev og forældre om, hvad det vil sige at gå i en modtagelsesklasse; at det er et tidsbegrænset ophold med henblik på videre skolegang i en almindelig klasse, når eleven har lært tilstrækkeligt dansk. Det andet formål er at få kendskab til elevens baggrund og forudsætninger; bl.a. tidligere skolegang, sundhedsoplysninger samt andre relevante forhold. Ved samtalen får eleven også en kort introduktion til det danske uddannelsessystem, da formålet med skolegangen på GFU er at blive i stand til at påbegynde en ungdomsuddannelse. På baggrund af samtalen udarbejdes velkomstpapirer, som konsulenten videregiver til GFU.

Ved velkomstsamtalen får forældre og den kommende elev dato og tidspunkt for et opstartsmøde på GFU. Mødet starter med information fra en af skolens lærere, oversat af tolk. Efterfølgende er der rundvisning på skolen og tid til at stille spørgsmål. Herefter vil den pågældende lærer teste eleven i dansk, engelsk og matematik med henblik på at placere eleven på de rette faghold. Fagholdene er delt i niveauerne 1-4.

 

Eleven starter på GFU ugen efter opstartsmødet.Senest opdateret 15.12.2020 13:45 af GMS
Apricore logo