Gå til sideindhold

Mål

Fagligt

 

Vi har som mål, at alle elever, inden de forlader GFU, har været til prøver i dansk og muligvis også andre fag. Der står dansk på næsten halvdelen af ugeskemaet, men vi vil også måles på, at kunne indfri høje faglige ambitioner på fag som matematik og engelsk. Vores fokus er at give vores elever den højest mulige prøve i alle de fag, der undervises i. Enkelte prøveforberedende fag kan læses sammen med 10. klasse.

Vores fornemste mål er at sende vores elever videre i det danske uddannelsessystem eller se dem finde en god arbejdsplads.

 

Brobygning

 

Vi ønsker at være et solidt led i brobygningen mellem nydanskere og det danske uddannelsessystem og det danske samfund generelt.

 

Socialt

 

Vi ønsker at styrke elevernes sociale og personlige kompetencer. En forudsætning er et højt kulturelt og menneskeligt selvværd hos alle studerende, som vi søger at understøtte med et åbent og fordomsfrit læringsmiljø.

Man kan på vores skole møde en mangfoldighed af kulturer. Samtidig er vi opmærksomme på, at vores elever skal lære at integrere sig i et – for dem – nyt ungdomsmiljø.

Det er vores mål, at eleverne lærer at forstå nuancerne i dansk mentalitet – blandt andet gennem større viden om fænomener som:

  • Kropskultur
  • Madkultur
  • Religion
  • Arbejdskultur
  • Humor/ironi


Senest opdateret 15.12.2020 13:44 af GMS
Apricore logo