Gå til sideindhold

Indhold

Grundskole med niveaudelt undervisning

 

Der er niveaudelt undervisning i

 • Dansk
 • Engelsk
 • Matematik
 • Medborgerskab

Vejledning

 

Udover den integrerede vejledning som finder sted i undervisningen, har vi tilknyttet en vejleder fra den lokale UU-ungdomsvejledning. Vi har i lighed med folkeskolen brobygningsaktiviteter og praktik, som sigter mod at give eleven indsigt i det danske uddannelsessystem og være med til at skabe en god overgang til deres videre uddannelsesvej.

 

Dette er også en del af vores skoletilbud

 • Lejrskoler, fester og studieture
 • Tolkning for nyankomne
 • IT som en integreret del af alle fag
 • Tæt samarbejde med blandt andet sundhedspersonale og sociale myndigheder (PPL) for at kunne tilbyde en bred omsorg – også for unge med særlige behov
 • Tæt samarbejde med forældre/øvrig familie
 • Hver morgen tilbyder vi gratis morgenmad mellem 7.45 og 8.10.
 • Der er mulighed for at købe mad i skoleboden.

Pædagogik

 

Vi underviser med udgangspunkt i dansk skoletradition med demokratisk baseret undervisning. Vi har stort fokus på den enkelte elevs progression, hvor målet blandt andet er ’at lære at lære’. Med udgangspunkt i Sprogbaseret Undervisning har vi høje forventninger til faglige resultater af skoleopholdet hos os.

Vi lægger desuden stor vægt på at vores elever opdager styrken i at være en del af det sociale netværk som en stamklasse på GFU udgør. Vores klasser bruger tid på at styrke den sociale kapital, og dette hjælper mange elever til at finde et ståsted og føle et tilhørsforhold i deres nye samfund.

 

Valgfag

 

Vi tilbyder en lang række praktiske og kreative fag i samarbejde med vores 10.-klasser. Følgende linjefag vælges for et år ad gangen:

 • ProForm – kreativt fag med produktudvikling og formgivning
 • Outdoor – udendørs idræt og adventure
 • Boldspil
 • Kost, krop og motion
 • Historie/samfundsfag


Senest opdateret 05.02.2024 13:05 af LHK
Apricore logo