Gå til sideindhold
 
KLOGEHÆNDER_Ver2_Logo

Vil du lære at køre knallert?

På Silkeborg Ungdomsskole kan du tage knallertkørekortet fra du er 14,5 år. Det koster 800 kr. inklusive kursus i færdselsrelateret førstehjælp.

 
2021-782 Knallert og Førstehjælp 28.4-16.5
2021-788 Knallert og Førstehjælp
2021-789 Knallert og Førstehjælp
2021-790 Knallert og Førstehjælp
2021-791 Knallert og Førstehjælp
2021-792 Knallert og Førstehjælp (11.08.21)
2021-793 Knallert og Førstehjælp (18.08.21)
2021-794 Knallert og Førstehjælp (08.09.21)
2021-795 Knallert og Førstehjælp (15.09.21)
2021-796 Knallert og Førstehjælp (06.10.21)
2021-797 Knallert og Førstehjælp (13.10.21 - 31.10.21)
Ikke flere pladser
 

Er du over 18 år og vil tage knallertkørekort?

Du kan få knallert kørekort til 2 forskellige kategorier når du er fyldt 18 år og ikke har et B kørekort (alm. bil): LK lille knallert som må køre 30 kmt og AM stor knallert som må køre 45 kmt. Der er ingen eller måske ganske få, der tager kørekort til stor knallert. Dette er fordi, at det kræver næsten den samme undervisning hos en kørelærer som lille MC samt både en teoretisk og praktisk prøve. Kørelærer / borgere fravælger derfor ofte denne kategori og tager til lille motorcykel i stedet for.  

 

Hvis man er over 18 år bestilles prøver til knallert ved politi/borgerservice.

https://fstyr.dk/da/Regler-om-koerekort/Ansoegning-om-koerekort

 

JF. kørekortmanualen vedr. kørekort til lille knallert for personer over 18 år, som ikke har kørekort til kategori B:

 

2.1.2. Ansøgning om kørekort, der ikke forudsætter køreundervisning 

Ansøgninger om kørekort, hvor det ikke er en betingelse, at ansøger forinden har modtaget køreundervisning, indgives af ansøgeren ved personligt frem-møde til kommunen. Kommunen udfylder et stamkort, jf. kørekortcirkulærets § 15, stk. 1, og afsnit 2.2.2. 

Dette vil blandt andet være tilfældet for personer over 18 år, der ansøger om kørekort til lille knallert, hvor der ikke stilles krav om køreundervisning. Ansøgeren skal alene bestå en teoriprøve, der afholdes af politiet. Ansøgeren udfylder og underskriver ansøgningen om kørekort, der sammen med et fotografi til brug for udstedelse af kørekort afleveres til kommunen. Ansøgning kan indleveres til en hvilken som helst kommune, uanset hvor i landet ansøgeren har bopæl, jf. kørekortbekendtgørelsens § 3, stk. 1. Der er ikke krav om indlevering af lægeattest.”Senest opdateret 25.05.2021 13:01 af CH